من توی هواپیما نشستم ، داور بودن واقعا سخته [偷笑] همگی،در کره میبینمتون [飛機]